Stein Robert Halle style=

Stein Robert Halle

President
Tormod Brekke style=

Tormod Brekke

Visepresident
Roar Aannestad style=

Roar Aannestad

Sekretær
Sten Vidar Mørch style=

Sten Vidar Mørch

Kasserer
Tor Ovesen style=

Tor Ovesen

Klubbmester